Our services and prices

More smile, more happiness

Ехо
Ехо на тиреоидна жлезда Price: 1200 Duration: 20 min
Ехо на дојки Price: 2000 Duration: 20 min
Eхо на дојки и мамографија Price: 3500 Duration: 20 min
Ехо на простата и тестиси Price: 1500 Duration: 20 min
Ехо на меки ткива Price: 1000 Duration: 20 min
Ехо на абдомен на дете Price: 1500 Duration: 20 min
Ехо на абдомен Price: 1500 Duration: 20 min
Рентген
Рентген на бели дробови Price: 1500 Duration: 20 min
Рентген на желудник Price: 2500 Duration: 20 min
Мамографија Price: 2000 Duration: 20 min
Биопсија на дојка Price: 2000 Duration: 20 min
Рентген на вратен рбет Price: 1500 Duration: 20 min
Рентген на торакален рбет (грбен дел) Price: 1500 Duration: 20 min
Рентген на лумбален рбет ( кичма) Price: 1500 Duration: 20 min
Рентген на целиот рбетен столб Price: 4500 Duration: 20 min
Рентген на рачен зглоб Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на рамо Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на колено Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на стaпало Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на параназлни синуси Price: 1000 Duration: 20 min
Рентген на колк Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на карлица Price: 1300 Duration: 20 min
Рентген на краниограм Price: 1000 Duration: 20 min
Рентген на скочен зглоб Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на носна коска Price: 1000 Duration: 20 min
Нативна на абдомен Price: 1200 Duration: 20 min
Нативна на уринарен тракт Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на лакт Price: 1200 Duration: 20 min
Панорама на заби Price: 1000 Duration: 20 min
Преглед и консултација Price: 1000 Duration: 20 min
Рентген на шака Price: 1200 Duration: 20 min
Рентген на граден кош Price: 1500 Duration: 20 min
Book An Appointment